St.prp. nr. 22 (2001-2002)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001 under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001 under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget