St.prp. nr. 22 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om endringer i statsbudsjettet 2002 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2002 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget