St.prp. nr. 22 (2003-2004)

Om endringer i statsbudsjettet 2003 under ­Kommunal- og regionaldepartementets ­forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2003 under ­Kommunal- og regionaldepartementets ­forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget