St.prp. nr. 22 (2006-2007)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget