St.prp. nr. 23 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Kultur- og kyrkjedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget