St.prp. nr. 23 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under ­Kunnskapsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under ­Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget