St.prp. nr. 24 (2001-2002)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristin-feltet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristin-feltet
Tilråding frå Olje- og energidepartementet av 16. november 2001, godkjend i statsråd same dagen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget