St.prp. nr. 25 (2005-2006)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget