St.prp. nr. 25 (2006-2007)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2006

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget