St.prp. nr. 25 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under ­ Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under ­ Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget