St.prp. nr. 26 (1998-99)

Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde

Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget