St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget