St.prp. nr. 26 (2002-2003)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjett medregnet folketrygden for 2002 under Helsedepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjett medregnet folketrygden for 2002 under Helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget