St.prp. nr. 26 (2005-2006)

Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget