St.prp. nr. 26 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget