St.prp. nr. 27 (1998-99)

Om endring av løyvingar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar m.v. for 1998 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget