St.prp. nr. 27 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2000 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget