St.prp. nr. 27 (2006-2007)

Om endring av løyvingar mv. for 2006 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2006 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget