St.prp. nr. 27 (2007-2008)

Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk

Statlig garanti til Kongsberg Defence and Aerospace AS for bygging av komposittfabrikk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget