St.prp. nr. 27 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget