St.prp. nr. 28 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om behandling av barn med medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom

Om behandling av barn med medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget