St.prp. nr. 28 (2001-2002)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget