St.prp. nr. 28 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget