St.prp. nr. 28 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget