St.prp. nr. 29 (2003-2004)

Om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget