St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget