St.prp. nr. 29 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2005

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget