St.prp. nr. 29 (2006-2007)

Om endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Om endringar av løyvingar i 2006 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget