St.prp. nr. 29 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Les dokumentet

Utrykt vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget