St.prp. nr. 29 (2008-2009)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget