St.prp. nr. 31 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2007 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/16/EF av 19. mars 2007 om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget