St.prp. nr. 32 (2000-2001)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget