St.prp. nr. 32 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Om kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget