St.prp. nr. 32 (2003-2004)

Om kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Om kraftutbygging ved Kjøsnesfjorden

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget