St.prp. nr. 32 (2008-2009)

Statlige lån til Eksportfinans ASA

Statlige lån til Eksportfinans ASA

Les dokumentet

Utrykt vedlegg:
Avtale mellom den Norske Stat ved Nærings-og Handelsdepartementet og Eksportfinans ASA

Følg proposisjonen på Stortinget