St.prp. nr. 33 (1997-98)

Om kapitalutviding i Telenor AS

Om kapitalutviding i Telenor AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget