St.prp. nr. 33 (2006-2007)

Tromsøpakke 2

Tromsøpakke 2
- utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget