Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 33 (2006-2007)

Tromsøpakke 2

Tromsøpakke 2 - utviding av ordninga med innkrevjing av lokalt finansieringstilskott på omsetnad av drivstoff i Tromsø

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget