St.prp. nr. 33 (2008-2009)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 114/2008 av 7. november 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget