St.prp. nr. 34 (2001-2002)

Om endring i Stortingets vedtak av 28. november 2001 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002

Om endring i Stortingets vedtak av 28. november 2001 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget