St.prp. nr. 34 (2003-2004)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget