St.prp. nr. 34 (2004-2005)

Om å avvikle eineretten til Posten Norge AS

Om å avvikle eineretten til Posten Norge AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget