St.prp. nr. 35 (1996-97)

Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt Polarmiljøsenter i Tromsø

Om utvidelse av kostnadsrammen for nytt Polarmiljøsenter i Tromsø

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget