Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 35 (1997-98)

Om samtykke til 1) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området 2) inngåelse av en tilleggsprotokoll til overenskomst av 28. mai 1980 mellom Norge og Island vedrørende fiskeri- og kontinentalsokkelspørsmål og den herav utledete overenskomst av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Island

Til innholdsfortegnelse

1 Tilleggsprotokoll til overenskomst av 18. desember 1995 mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Danmark om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området

Regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Kongeriket Danmark, heretter kalt Partene,

som viser til overenskomst av 18. desember 1995 om avgrensning av kontinentalsokkelen i området mellom Jan Mayen og Grønland og om grensen mellom fiskerisonene i området,

som videre viser til konsultasjoner mellom Kongeriket Norge, Kongeriket Danmark og Republikken Island vedrørende den endelige avgrensning i havområdet mellom Jan Mayen, Grønland og Island, og som førte til enighet om fastleggelsen av det i artikkel 1 nedenfor beskrevne punkt der de tre statenes grenselinjer møtes,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Fra det i artikkel 1 i overenskomsten av 18. desember 1995 beskrevne punkt nr. 4 fortsetter grenselinjen mellom Partenes deler av kontinentalsokkelen og mellom fiskerisonene i området som en rett geodetisk linje fram til det nedenfor beskrevne punkt:

Punkt nr. 5: 69º 35’ 00” N 13º 16’ 00” W

Det ovenfor nevnte punkt er definert i geografisk bredde og lengde i henhold til World Geodetic System 1984 (WGS84).

Grenselinjen fra ovennevnte punkt nr. 4 til ovennevnte punkt nr. 5 er til illustrasjon inntegnet på den kartskisse som er vedlagt denne tilleggsprotokoll.

Artikkel 2

Denne tilleggsprotokoll trer i kraft når Partene skriftlig har meddelt hverandre at de hertil nødvendige prosedyrer er avsluttet, og regjeringen i Republikken Island skriftlig har meddelt begge Parter at fastleggelsen av det i artikkel 1 beskrevne punkt er bekreftet. Ikrafttredelsesdatoen er den dag disse betingelsene er oppfylt.

Utferdiget i Helsingfors den 11. november 1997 i to eksemplarer på norsk og dansk, slik at de to tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket Norges regjering For Kongeriket Danmarks regjering
Figur 1.1 Kartskisse til illustrasjon.

Figur 1.1 Kartskisse til illustrasjon.

Kilde: Statens Kartverk 1997

Til toppen
Til dokumentets forside