St.prp. nr. 35 (1999-2000)

Sluttforhandlingene om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Sluttforhandlingene om etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu Valg av statens samarbeidspartner

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget