St.prp. nr. 35 (2004-2005)

Kapitalforhøyelse i BaneTele AS

Kapitalforhøyelse i BaneTele AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget