St.prp. nr. 36 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av en endringsprotokoll til Konvensjonen vedrørende opprettelse av en europeisk organisasjon for utnytting av meteorologiske satellitter (EUMETSAT)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget