St.prp. nr. 36 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003

Om samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget