St.prp. nr. 36 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av Nordisk konvensjon om trygd av 18. august 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget