St.prp. nr. 37 (1997-98)

Om nytt operahus

Om nytt operahus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget