St.prp. nr. 37 (1998-99)

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget