St.prp. nr. 37 (1998-99)

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital

Om utvidelse av kostnadsrammen for Nytt Rikshospital

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget