St.prp. nr. 37 (2000-2001)

Numedals-Laugens Brugseierforening Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen

Numedals-Laugens Brugseierforening Ny konsesjon for fortsatt regulering av Numedalslågen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget