St.prp. nr. 38 (1997-98)

Om rammene for den framtidige kraftdisponeringen til Norsk Hydro

Om rammene for den framtidige kraftdisponeringen til Norsk Hydro

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget