St.prp. nr. 38 (2000-2001)

Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget